Montaż okien. Na kotwy, na dyble czy na piankę?

Jest to jedno z licznych zagadnień dotyczących mechanicznego połączenia okna z murem, które do tej pory przewija się w rozmowach osób z branży jak i inwestorów indywidualnych.  I jak to zazwyczaj każdy napisał/powiedział swoje a temat pozostaje wciąż aktualny.

Kotwy i dyble

Zacznijmy od przedstawienia bohaterów naszego artykułu! Poniżej zdjęcia poglądowe prezentujące kotwy montażowe oraz dyble montażowe.

dyble
dyble
kotwy
kotwy

Mechaniczne połączenie okna z murem.

Poniżej przykłady połączenia mechanicznego okna z murem z zastosowaniem kotew i dybli montażowych.

przykład montażu okna na dyble
przykład montażu okna na dyble
przykład montażu okna na kotwy
przykład montażu okna na kotwy

Na kotwy czy na dyble? A może na samą piankę montażową?

Nigdy mechaniczne połączenie okna z murem nie powinno być wykonywane na piankę montażową! Jest to błąd!

Połączenie okna z murem na dyble jak i na kotwy jest przyjmowane za poprawne.

Użycie kotew lub dybli jest uwarunkowane lokalizacją budynku w którym będzie odbywać się montaż lub wymiana okien.

Kotwy

Kotwy można zastosować gdy zależny nam na większej elastyczności połączenia okna z murem. Na przykład wybór kotew jest uzasadniony podczas klasycznej wymiany okien w bloku mieszkalnym ulokowanym w terenie gdzie powiewy wiatru są umiarkowane.

Warto zwrócić uwagę że zastosowanie kotew montażowych warunkuje późniejsze wykonanie uszczelnienia szczelin dylatacyjnych pomiędzy oknem a murem.

W przypadku użycia kotew nie powinniśmy używać taśm rozprężnych jako uszczelnienia ponieważ sposób mocowania kotwy do ramy okna uniemożliwi taśmie rozprężnej całkowite rozprężenie przez co uszczelnienie pomiędzy oknem a murem w miejscu mocowania kotwy do okna będzie niepełne.

Uszczelniając połączenia okna z murem należy użyć folii uszczelniających oraz pianki termoizolacyjnej PU.

Dyble

Dyble warto zastosować gdy np. wstawiamy okna do domu, który znajduje się na wzgórzu i jest wystawiony na silne działanie wiatru. Wtedy też połącznie okna z murem powinno być sztywniejsze i bardziej odporne na działanie wiatru. Dodatkowym autem zastosowania dybli montażowych jest możliwość szerszego wyboru środków montażowych. Możemy zastosować bez obaw taśmy rozprężne lub folie uszczelniające. Dla przypomnienia – gdy stosujemy kotwy użycie taśm rozprężnych jest niewskazane.

Podsumowując…

Tak dla kotew i dybli montażowych. Nie dla pianki PU!

Dla osób które mieszkają w miejscach występowania silnych podmuchów wiatru przypominamy że dla świętego spokoju lepiej będzie użyć dybli. Mechaniczne połączenie okna z murem będzie wtedy sztywniejsze przez co dużo bardziej odporne na parcie i ssanie wiatru.